8v Liliana flyttar till Tommy och Christina i Ljungby