8v Panos Super Girl flyttar till Maria broström vedin och Fredrik vedin i Mölndahl