Doggsids Princess Lilian klarade anlaget med HP!!!

Härliga nyheter från spår skogen.Doggside’s Princess Lilian.Viltspårprov i VsvTk. Anlagsklass: Godkänd med HP!🎉
Domare: Anette Nilsson. Stolt uppfödare såklart 😍. Grattis 🎊 Bill Salé och Mari Sale

Lillie så duktig i skogen