8v gul hane till Magnus och Lena Möller i Karlskrona