3xSEVCH !!!!!!!

I dag kom det fin post ✉ från SKK ?. 3 x SEVCH ? ? ? ? ?.

Exet,Ploppen och Pytteli nu SEVCH