Bea parad!!2019-03-29

Då hoppas vi på dvärgtaxvalpar v22 efter Doggside´s Poppy Lucky Luke och Doggside´s Panos Showbeauty. Båda är utställda, Bea är Svensk och Dansk champion och båda ögonlysta och ryggröntgade.

Lucky och Bea<3