Full rulle på stranden Ica och Nova  foto spårmatte Anita