Black Russian flyttar till Carsten och Ingalill ute