Doggside´s Princess Lilian med sitt SEVCH diplom!!

Princess Lilian´s första titel och championats diplom!! Grattis igen!!! Bill och Mari!!

SEVCH Diplom!!