Exet har parat Fanny!! 2021-05-20

Då hoppas vi på valpar om 9 veckor. Båda föräldrar är dvärgtaxar jag förväntar röda valpar men det kan dyka upp även svart. Båda föräldrar är ögonlysta och ryggröntgade.

Valpar på G hoppas vi!!