Lite skryt om vad en Doggside´s tax presterat 2017!!

Här är Sessans fantastiska 2017!! Tack till Mari och Bill som verkligen visar upp henne på bästa sätt!!