Parning mellan Lucky och Josa!!

Då har Doggside´s Poppy Lucky Luke haft sin första parning och det blev Lobbengårdens Elricka som är multi champion. Vi hoppas på valpar i mitten av januari nästa år. Båda föräldrar är ögonlysta och ryggröntgade.

Trånande blickar!!