Tim Dansk Veteran Champion!!!

Denna titel registreras tyvärr bara i Danmark så ett fint diplom får vi ju ha som minne.