Utställning i Sätila 2016-05-05

Väst svenska taxklubben ordnade utställning i går och Doggside’s Princess Singoalla, Sessan Ex,Ck,Btkl 2,BIR VETERAN och BIS 2 VETERAN i Sätila.Domare:Marie Gadolin och Bo Paulsson.Grattis Bill och Mari!!

Sessan BIR-veteran och BIS-2 veteran