denna bilden togs på mor Queene och dotter Sessan samma dag av Mari Sale´